I když je instalace klimatizace Daikin Emura jednoduchá, je vhodnější nechat si ji odborně nainstalovat. Podle statistik je více jak 80 % technických problémů způsobeno právě neodborně provedenou instalací. Pokud tedy chcete, aby vám klimatizace spolehlivě, bezpečně a efektivně pracovala po dlouhá léta, nic nepodceňujte a nechce si poradit od odborníků.

Co je nutné vyřešit při instalaci

  • Umístění vnitřní jednotky
  • Kudy povedou kabely
  • Instalace venkovní jednotky

Daikin Emura Installation

Ze všeho nejdříve je nutné vybrat místo, kde bude klimatizace umístěna. Klimatizace Daikin Emura patří mezi nástěnné klimatizační jednotky, které se skládají ze dvou částí. Jedná se o vnitřní a vnější jednotku. Vnitřní jednotka by měla být umístěna na místě, kde vstup i výstup mají volný přístup.

Vnitřní klimatizační jednotku umístěte alespoň jeden metr od televizoru či rádia a neměla by se nalézat v místnosti, kde je prací zařízení. Existuje celá řada dalších nařízeních a omezeních, kde by se klimatizace měla či neměla nacházet. Proto si vždy pečlivě přečtěte návod a vše prodiskutujte s odborníkem.

Kromě umístění samotné klimatizace je nutné rozhodnout o další důležité věci.  A to o tom, kudy povedou kabely a potrubí. Zda budou zabudované ve stěně nebo v liště. Zabudování do stěny je samozřejmě dražší a záleží tedy i na vašich finančních možnostech.

Následuje montáž venkovní jednotky. Ta se provede tak, že nejdříve bude provedena samotná instalace venkovní klimatizace. Dále se zapojí potrubí a kabely. Pak musí být provedena tlaková zkouška, ke které se použije dusík. Potrubí se vakuuje a napustí se z venkovní klimatizace chladivem.

Vnější jednotku je možné také namontovat na střechu, terasu nebo na vnější stěnu domu. Díky antikorozní povrchové úpravě ventilátoru a tepelného výměníku odolává vnější jednotka kyselým dešťům a také korozi. Dodatečnou ochranu představuje nerezový plech pod jednotkou.

Instalační návod
webeesInstalace klimatizace